O mnie

Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją społeczną. Z przyjemnością pomogę Ci w pracy nad Twoją Marką w zakresie:

  1. kreowania działań wzmacniających jej wizerunek,
  2. przygotowania komunikatów prasowych, informacji dla mediów oraz informacji promujących i popularyzujących wiedzę o jej funkcjonowaniu,
  3. organizacji konferencji prasowych i innych wydarzeń pokazujących ją w dobrym świetle,
  4. przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  5. projektowania graficznego profesjonalnych materiałów promocyjnych,
  6. realizacji budżetu związanego z organizacją imprez, spotkań i innych inicjatyw promocyjnych.

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „zarządzanie w sporcie”. Dumnym gorliczaninem z urodzenia, dumnym tarnowianinem z wyboru. Na co dzień pracuję w Zespole ds. Marketingu Regionu przy Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.